2013-08-13
Nowa aktualizacja dla oprogramowania ACD/Labs 2012
Jest już możliwość pobierania 37 paczki aktualizacji dla oprogramowania ACD/Labs. Uaktualnienia można pobierać za pośrednictwem aplikacji Web Updater (Start-->ACDLabs2012-->Update)